Home > About us > Leadership
Jiang Mianheng, President
 
Zhu Zhiyuan, Chairman of the University Council
 
Yin Jie, Vice President & Provost
 
Hua Renchang, Vice President
 
Gong Jinkang, Vice President
 
Lu Xionggang,
Vice Chairman of the University Council  & Vice President